Breukelen

Sinds 1915 staat de kraam jaarlijks (met uitzondering van 1944) ter gelegenheid van de verjaardag van Kees de Tippelaar 3 weken in het Park Boom en Bosch te Breukelen. In 2015 is het 100-jarig Breukels bestaan gevierd. 

Aan het eind van de negentiende eeuw heerste in Nederland armoe en werkeloosheid. Breukelen was daarop geen uitzondering. Kees droeg zijn steentje bij door zijn verzameling zeldzame voorwerpen over te brengen naar Huize Vecht en Hof. Hij stelde een tentoonstelling samen en opende deze op 31 mei 1888. De opbrengst uit de toegangskaartjes was geheel bestemd voor de minder draagkrachtigen onder de dorpsbewoners. Veel aandacht schonk hij aan kinderen. Zo organiseerde hij tijdens zijn verjaardag, 3 oktober, poppenkastvoorstellingen op Slangevecht, trakteerde hij de oudere jeugd op schoolreisjes en de jongeren op poffertjes. De gemeente Breukelen zet de laatste traditie ieder jaar op 3 oktober voort met geld uit het L.C. Dudok de Wit's Fonds, welk fonds mogelijk werd gemaakt door een legaat dat Kees de Tippelaar na zijn dood naliet. Hij overleed in 1913 en in 1915 werden de eerste poffertjes aan de schoolkinderen uitgedeeld. In 2015 bestond de traditie 100 jaar!

De "Oud Hollandsche poffertjes en Wafelkraam D. van der Steen" staat in 2022 vanaf vrijdag 23 september tm. zaterdag 15 oktober in Breukelen, in park Boom en Bosch.